Våre viktigste tjenester

Vi utfører uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, som omfatter lufttetthet og våtrom.

Les mer

Denne beregningen gir en dokumentasjon på om bygget tilfredsstiller energikravene i teknisk forskrift. Våre beregninger utføres med Sintef Byggforsk programvare.

Les mer

Ved luftlekkasjetest settes det overtrykk/undertrykk i bygget for å avdekke byggets lekkasjetall. TM Byggtek utfører trykktest med Blower Door.

Les mer

Utarbeidelse av korrekt dokumentasjon og informasjon i forbindelse med byggesøknad er svært viktig. Vi kan bistå med utfylling av komplett byggesøknad.

Les mer

Ved salg og utleie av eiendom skal det fremlegges ett energisertifikat. Vi kan utføre enkle og avanserte energimerkinger.

Les mer

I mange tilfeller kreves det innsending av full byggesøknad i forbindelse med godkjenning av leiligheter. Vi kan bistå med utarbeidelse av søknaden.

Les mer

TM Byggtek AS har sentral godkjenning for ansvarsrett etter Plan og bygningslovgen

 

Foretaket, med organisasjonsnummer 913071409, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan-og bygningsloven av 27. juni 2008 §22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

Logo-standard-(transparent-for-lys-bakgrunn---RGB)

Vi er medlem av Bekjemp Svart Arbeid

Noen av våre kunder er