IMG_5297TM Byggtek er ett firma som holder til på Ålgård i Rogaland. Vi har vårt hovedsatsingsområdet i hele Rogaland, men tar også oppdrag andre steder i Norge.

Daglig leder og faglig ansvarlig Tore Høyland er utdannet Byggingeniør innen konstruksjonsteknikk. Han har flere års erfaring som prosjektleder hos en større lokal utbygger. Noen av hans referanseprosjekter er prosjektledelse for Austrått Panorama, som bestod av 46 boenheter, deriblant rekkehus, eneboliger og leiligheter. Samt prosjektledelse av Granneshagen som bestod av 19 boliger og 15 leiligheter.

Tore Høyland har i tillegg flere års erfaring som HMS/KS ansvarlig, hvor han blant annet har bygget opp HMS og KS systemer. Denne kompetanse og erfaring nyttes i dag for våre kunder i TM Byggtek.

Vi ønsker å være en liten organisasjon som kan utføre oppdrag for våre kunder raskt og effektivt. Samtidig har alltid kvaliteten på oppdragene våre stort fokus. Vi skal strekke oss langt for at våre kunder skal bli fornøyde.

TM Byggtek tilbyr ett bredt utvalg tekniske tjenester til bygg- og anleggsbransjen. Vi utfører blant annet oppdrag som uavhengig kontroll, trykktesting av bygg, byggesøknader, energiberegninger, etc. Ta gjerne en titt i vår tjeneste oversikt for nærmere beskrivelser.

Ta gjerne en titt i vår tjeneste oversikt for nærmere beskrivelser.

Se våre tjenester
Se våre tjenester

If you’re looking to earn the best grade for your term papers, essays or other academic projects There’s no need to worry. PaperHelp will be there to assist you. With over 12,000 authors at its fingertips PaperHelp is able to write papers of any kind, no matter the subject that you’re researching. Also, citations can be written for you with our team! PaperHelp provides a writing essays service reasonable and quick way to acquire high-quality academic writing. If you’re not able to complete your assignments or experiencing difficulty understanding the instructions of your instructor, PaperHelp is here to aid you.

A good composition writer knows how to structure their ideas. They know how to think ahead and stay focused throughout the process of writing. There are some questions you must ask essay writier yourself prior to creating your essay for example, who your protagonist is, the location the location is, as well as what the main purpose is that is to educate, persuade to entertain or draw people’s attention. It is also important to understand the various components of a compositionas well as how to organize them. An average composition in English comprises an introduction, heading and body. A conclusion is also included.