Byggesøknad

Søknadsprosessen for byggesøknader, kan for mange oppleves som et tungt møte med bestemmelser, lover og forskrifter. Da er det viktig å huske at hensikten med reglene er å sikre høy kvalitet, både på bygget og på det bolig- eller hytteområde som bygget skal være en del av.

Ved utarbeidelse av byggesøknader er det viktig at all informasjon og dokumentasjon blir utarbeidet korrekt. Feil og mangler i byggesøknad kan føre til forsinkelser i byggesaken hos kommunen.

Vi kan bistå med utfylling av komplette byggesøknader eller vi kan bistå med gjennomgang av alle dokumenter før de sendes til kommunen.

Vi kan stå som ansvarlig søker i byggesaken. Vi har også sentral godkjenning som ansvarlig prosjekterende, om det er ønskelig med bistand innen det fagfeltet.

Vi kan bistå med innhenting av all nødvendig dokumentasjon, forhåndskonferanse med kommunen, samordne tegningsmateriell med arkitekt, innhente og koordinere all dokumentasjon med ansvarlige foretak.

Byggesøknad i ett eller to trinn 

Dersom en ønsker å sende byggesøknad før utførende foretak er bestemt, kan søknaden sendes i to trinn. Da sendes først søknad om rammetillatelse. Når rammetillatelse foreligger og utførende foretak er bestemt, sendes søknad om igangsettingstillatelse.

Det mest vanlige for eneboliger og hytte/fritidsboliger, er å sende ett-trinns søknad. Da må utførende foretak være bestemt før søknaden kan sendes.

TM Byggtek AS – Vi hjelper deg med byggesøknaden

  • Byggesøknad
  • Byggesøknad bolig
  • Byggesøknad hus
  • Byggesøknad garasje

 

Ta gjerne kontakt med oss i forbindelse med din byggesøknad.

Kontakt oss
Kontakt oss