Energiberegning/Varmetapsberegning

EnergiberegningEn Energiberegning/varmetapsberegning gir en kontroll og dokumentasjon på om en bygning tilfredsstiller energibehovet og inneklima i henhold teknisk forskrift.

Vi benytter Sintef beregningsprogrammet «TEK-sjekk Energi» til varmetapsberegninger. Med det programmet beregner vi en full kontroll mot kravene i TEK10 §14.

Vi benytter resultatene fra varmetapsberegningen til å utarbeide energimerke for bygningen.

Prisnivå er fra kr 3125,- inkl.mva. for full kontroll beregning opp mot kravene i TEK10 §14. Da er energimerke inkludert.

Ta gjerne kontakt med oss for ett uforpliktende pristilbud.

Kontakt oss
Kontakt oss