Energimerke

energimerkeVed salg og utleie av eiendom skal det fremlegges energiklassifisering på en skala fra A-G, på lik linje med klassifisering av hvitevarer. Selger/utleier er ansvarlig for at dette foreligger.

Energimerkingen fremstilles i ett energisertifikat som har en gyldighetsperiode på 10 år, men kan fornyes om ønskelig.

Energisertifikatet inneholder følgende elementer:

  • Oppvarmingsmerke
  • Energimerke
  • Energibruk
  • Tiltaksliste
  • Sammendrag

Vi benytter NVE`s energimerkeordning til å utføre energimerkingen. Alternativt kan Sintef Byggforsk «TEK Sjekk Energi» benyttes til merkingen.

Det finnes 2 måter bygninger kan energimerkes hos NVE:

  • Enkel energimerking.

Dette er en meget forenklet beregning som kun tar hensyn til en standard bygningstype fra ett gitt årstall. Beregningen tar ikke hensyn til om det er benyttet bedre isolasjon, vinduer, etc. en det som var kravet i byggeåret. Den tar heller ikke hensyn til om det er gjort eventuelle rehabiliteringer/utbedringer.

  • Avansert energimerking.

Denne beregningen kan kun utføres av fagmann som er kvalifisert i henhold til forskriften. Energimerkingen gir en karakter basert på eksakt tilstand på bygningen. Her kan det også legges inn eventuelle forslag til energitiltak som gir besparelser.

Pris:

Pris for en enkel energimerking er fra kr 500,- inkl.mva. og for avansert energimerking fra kr 2500,- inkl.mva.

Ta gjerne kontakt med oss for ett uforpliktende pristilbud.

Kontakt oss
Kontakt oss