Godkjenning av leiligheter

Ved utleie av bolig/leilighet som egen boenhet, kreves det først godkjenning hos kommunen. Dette innebærer innsending av byggesøknad med ansvarlige foretak. Vi kan bistå med befaring og utarbeidelse av nødvendige søknadspapirer.

Det er i de fleste tilfeller nødvendig å ha ett firma med godkjenning til å ta seg av prosjektering og stå som ansvarlig søker. TM Byggtek kan stå som ansvarlig for begge fagområder om ønskelig.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker bistand i forbindelse med godkjenning av leilighet.

Kontakt oss
Kontakt oss