Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften. Dette innebærer at en slipper å fremvise dokumentasjon av kvalifikasjoner i hver enkelt byggesak. Det sparer tid for både foretakene og kommunen.

Det kan være ett omfattende og krevende arbeid å søke om sentral godkjenning. Det stilles strenge krav til dokumentasjon som skal legges ved søknad og det er viktig å utarbeide en komplett søknad før innsending.

TM Byggtek AS kan bistå med utfylling av komplett søknad og rådføring underveis.

Pris:

Pris for utarbeidelse av komplett søknad om sentral godkjenning er fra kr 4800,- inkl.mva. Prisene avhenger av bedriftens størrelse og søknadens kompleksitet.

Ta gjerne kontakt med oss for ett uforpliktende pristilbud.

Kontakt oss
Kontakt oss