Trykktesting

Trykktesting-webHva er en trykktest?

En trykktest måler boligens tetthet og om luftlekkasjetallet er innenfor kravet i TEK 10. Vi utfører testen med en Blower door, hvor det settes overtrykk og undertrykk i boligen ved hjelp av en vifte. Det fremkommer da om det er eventuelle luftlekkasjer i bygget. Resultatet av testen viser byggets luftlekkasjetall.

Trykktesting kan også benyttes i eldre bygg for å sjekke lekkasjetallet og hvor eventuelle lekkasjer er.

Hvordan utføres testen?

Før en kan trykkteste ett bygg må alle vinduer, dører og åpninger lukkes, slik at ingen luft kommer inn i bygget.

Deretter tettes alle gjennomføringer som ventilasjonsanlegg, kjøkkenvifte, etc.

Blower Dooren monteres i en døråpning eller vindu. Dette er en tett duk med en vifte montert i midten. Selve systemet og viften kontrollers via pc som registrer alle verdier underveis.

Vi kjører alltid en test med undertrykk opptil 50 Pa for å avdekke eventuelle luftlekkasjer. Deretter kjøres full trykktest med undertrykk og overtrykk i bygget.

Resultatet fremstilles i rapport som kan brukes som dokumentasjon for byggets luftlekkasjetall.

Pris:

Pris for en trykktest er fra kr 5000,- inkl.mva. Prisene avhenger av byggets størrelse og utforming.

Ta gjerne kontakt for ett uforpliktende pristilbud.

Kontakt oss
Kontakt oss