Uavhengig kontroll

Uavhengig kontrollHensikten med reglene er å bidra til at det by​​gges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Ved uavhengig kontroll skal det påses at det er gjennomført kvalitetsikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i TEK og at byggearbeidet er utført i henhold til tegninger og beskrivelser.

TM Byggtek AS har sentral godkjenning for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1, våtrom og lufttetthet.

Uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 omfatter:

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom. Kontrollen omfatter i all hovedsak utførelse og det er mest hensiktsmessig å utføre kontrollen etter at tettesjikt er montert og alle gjennomføringer er forseglet. Befaringen gjøres før eventuelt overflatesjikt som fliser monteres. Dette tilsvarer vanligvis mellom 1 og 3 befaringer på byggeplass.
  • Lufttetthet i nye boliger. Kontrollen omfatter innhenting og gjennomgang av rutiner og resultater fra luftlekkasjetest og påse at det er gjennomført kvalitetsikring i henhold til rutiner.

Vi har Blower door til trykktesting og kan også utføre selve luftlekkasjetesten.

Vi benytter uk.no som verktøy i forbindelse med uavhengig kontroll. I tillegg utarbeider vi egne sjekklister basert på innhentet dokumentasjon for hver enkelt kontrolloppdrag.

Etter ferdig utført uavhengig kontroll, utarbeider vi full skriftlig rapport og kontrollerklæring.

TM Byggtek benytter kontrollverktøy integrert i uk.no til alle våre uavhengige kontroller.

Gjennom dette verktøyet har vi sjekklister, dokumenter og rutiner som gir god kontroll og oversikt gjennom kontrolloppdragene.

Ta gjerne kontakt med oss for ett uforpliktende pristilbud.

Kontakt oss
Kontakt oss